cải thiện hệ thống quản lý độ ẩm

Tìm hiểu 3 phương pháp cải thiện hệ thống quản lý độ ẩm

Băng keo 2 mặt có thể tạo ra một lớp chống ẩm, nước sẽ không thấm vào bên trong tường. Băng keo 2 mặt được dán lên 1 phần của giấy với Độ ẩm là kẻ thù lớn nhất đối với các công trình xây dựng, không quản lý độ ẩm một cách thích hợp