Một số lưu ý về hợp đồng mua bán căn hộ cần biết

Bạn phải đặc biệt chú ý đến khoản mục này vì đây là một trong những rủi ro thường thấy khi nhận bàn giao . Rất nhiều trường hợp, chủ

Giá trị hợp đồng

Người mua cần rõ ràng những khoản chi phí phải thanh toán ngay từ đầu để tránh tranh chấp về sau. Có những trường hợp do không chú ý khoản mục này ngay từ khi ký kết, đến khi nhận bàn giao, chủ đầu tư tự ý tăng phí quản lý dịch vụ hay thêm những khoản phí khác mà không có sự thỏa thuận với cư dân.

Giá bán trong phải thể hiện rõ từng nội dung chi tiết:

Giá bán căn hộ.
Thuế GTGT (tính trên giá bán chưa bao gồm tiền sử dụng đất).
Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung (2% giá bán chưa có thuế GTGT).
Tiến độ thanh toán

Nhiều khách hàng chưa hiểu về quy định thanh toán khi mua căn hộ chung cư theo hình thức này. Chính vì thế, họ có thể bị chủ đầu tư đưa ra các yêu cầu thanh toán trái với quy định của pháp luật.

Điều 57 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 có quy định về việc thanh toán tiền mua nhà ở hình thành trong tương lai như sau:

Việc thanh toán trong mua bán, thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai được thực hiện nhiều lần, lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng bất động sản nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng;
Trường hợp bên bán, bên cho thuê mua là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì tổng số không quá 50% giá trị hợp đồng;
Trường hợp bên mua, bên thuê mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên bán, bên cho thuê mua không được thu quá 95% giá trị hợp đồng; giá trị còn lại của hợp đồng được thanh toán khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua, bên thuê mua.

kiện bàn giao căn hộ

Chủ đầu tư chỉ được phép bàn giao nhà cho khách hàng khi đã hoàn thành xong việc xây dựng nhà và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; trường hợp bàn giao nhà thô thì phải hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài của nhà ở.

Diện tích, sở hữu chung và riêng

Bạn phải đặc biệt chú ý đến khoản mục này vì đây là một trong những rủi ro thường thấy khi nhận bàn giao căn hộ. Rất nhiều trường hợp, chủ đầu tư không đo đạc lại diện tích mà sử dụng bản đo đạc khác từ những người đã được thuê để đem ra cho khách hàng.

Về sở hữu chung và riêng, hợp đồng mua bán căn hộ cần quy định cụ thể phần sở hữu riêng của người mua, chủ đầu tư và phần sở hữu chung. Về nguyên tắc thì những phần diện tích không thuộc sở hữu riêng sẽ là sở hữu chung.

Tài liệu kèm theo hợp đồng mua bán căn hộ

Các tài liệu kèm theo hợp đồng bao gồm:

Bản vẽ thiết kế mặt bằng căn hộ;
Bản vẽ thiết kế mặt bằng tầng có căn hộ;
Bản vẽ thiết kế mặt bằng nhà chung cư đã được phê duyệt;
Danh mục vật liệu xây dựng và trang thiết bị;
Bản nội quy;
Bảng tiến độ thanh toán;
Bản vẽ mặt bằng khu vực để xe do bên bán lập trên cơ sở hồ sơ dự án và thiết kế đã được phê duyệt, trong đó phân định rõ khu vực để xe cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư (bao gồm chỗ để xe thuộc sở hữu chung, chỗ để xe ô tô) và khu vực để xe công cộng;
Bản sao hợp đồng bảo lãnh.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *