Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các KCN tại Sài Gòn

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Tp.HCM bổ sung vào báo cáo các loại hình ngành nghề công nghiệp dự kiến phát triển trong làm cơ sở đề xuất

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản gửi tới Bộ Kế hoạch – Đầu tư cho ý kiến góp ý về Đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN) tại TP.HCM.
Liên quan đến việc điều chỉnh bổ sung hoạch phát triển KCN Tp.HCM đến năm 2020, TP đã chấp thuận chủ trương rà soát, điều chỉnh KCN Xuân Thới Thượng (thuộc địa bàn huyện Hóc Môn), KCN Phước Hiệp và KCN Bàu Đưng (thuộc địa bàn huyện Củ Chi) và kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xóa bỏ 3 KCN này ra khỏi danh mục quy hoạch KCN của TP nhưng vẫn giữ nguyên quỹ đất công nghiệp là 7.000 ha.

Sau khi nghiên cứu, đánh giá và tiến hành rà soát, Tp.HCM đã đưa bổ sung KCN Phạm Văn Hai diện tích 668 ha vào quy hoạch KCN mới bù vào diện tích của 3 KCN trên. Tuy nhiên, việc đưa 3 KCN ra khỏi Quy hoạch sẽ ảnh hưởng cục bộ tới định hướng phát triển không gian các KCN và KĐT mới tại các huyện Củ Chi và Hóc Môn. Vì vậy, Bộ Xây dựng nhận thấy đề án cần bổ sung, làm rõ những tác động trên đến quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch đô thị đang được triển khai thực hiện.
Cần tiến hành khảo sát, nghiên cứu kỹ trước khi xem xét quyết định bởi vị trí dự kiến bố trí KCN Phạm Văn Hai sẽ bị chia cắt bởi tuyến đường vành đai 3 vùng Tp.HCM và đường Tây Bắc mở rộng; cần xác định rõ phạm vi ranh giới KCN và KĐT dịch vụ liền kề phục vụ KCN, đảm bảo tuân thủ các quy định về lưu trú, tạm trú trong KCN, khu chế xuất được quy định tại Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 được Chính phủ ban hành quy định về KCN, khu chế xuất và khu kinh tế.
Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Tp.HCM bổ sung vào báo cáo các loại hình ngành nghề công nghiệp dự kiến phát triển trong KCN làm cơ sở đề xuất giải pháp quy hoạch xây dựng cho phù hợp; Các chỉ tiêu về diện tích giao thông, cây xanh trong KCN; phân định đất cây xanh vườn hoa trong KCN và đất cây xanh cách ly, cây xanh thuộc công trình đầu mối giao thông trong đô thị cần tuên thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCXDVN01:2008.

Cùng Danh Mục:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *